Thư mời viết bài

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục, trong đó định hướng và nhiệm vụ của giáo dục đại học nhấn mạnh:“Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo”; “Phát triển các chương trình đào tạo theo hướng chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động”

Căn cứ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ, nhằm xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh nền cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với tốc độ nhanh; đòi hỏi trong phát triển chương trình giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc để tiến tới hội nhập với giáo dục trong khu vực ASEAN và trên thế giới phải đáp ứng với sự thay đổi liên tục và đem lại cho người học những kỹ năng và kiến thức cơ bản lẫn tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các thách thức và yêu cầu mới.

Đại học Thái Nguyên là đại học vùng, đa ngành được thành lập năm 1994, trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành đã có những thành tựu nhất định trong đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Đặc biệt, nhờ ưu thế và thế mạnh của đại học vùng, đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao nhiều tiến bộ khoa học & công nghệ cho các tỉnh Trung du và Miền núi Bắc bộ và cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, phát huy truyền thống và khẳng định sứ mạng của mình trong giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo và triển lãm khoa học công nghệ “Phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo sẽ có sự tham dự của một số lãnh đạo của Quốc hội, của Chính phủ và một số bộ, ban ngành có liên quan; đặc biệt, Hội thảo – Triển lãm sẽ có các chuyên gia giáo dục hàng đầu của Việt Nam và quốc tế đến tham dự và chia sẻ các kinh nghiệm trong phát triển các chương trình giáo dục chuẩn khu vực và quốc tế.

Đây cũng sẽ là cơ hội để các nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên cũng như của các cơ sở giáo dục đại học khác của Việt Nam cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong phát triển chương chình đào tạo của Đại học Thái Nguyên, đặc biệt đối với một số ngành mũi nhọn, đặc thù mà Đại học Thái Nguyên đang tổ chức đào tạo và phát triển.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài đóng góp cho Hội thảo, Mọi thông tin hướng dẫn xin truy cập 

Trân trọng cảm ơn!
Ban tổ chức Hội thảo - Triển Lãm